A NIDEC GPM Németország innovációs vezetői közé tartozik.

A „Németország innovációs vezetői“ c. tanulmányhoz a Prognos a F.A.Z. Intézet megbízásából 33 000 Németországban tevékeny vállalat szabadalmi bejelentéseit elemezte. Ennek során nem a bejelentett szabadalmak számát, hanem azok relevanciáját mérték. A NIDEC GPM a németországi innovatív vállalatok élmezejébetartozik!

Az elemzés alapját a vállalatok és kutatási egységek szabadalmi tevékenysége képezte. A szabadalmak olyan széleskörű betekintést engednek a vállalatok és kutatóintézetek kutatási tevékenységébe, mely más adatforrások használatával nem lenne lehetséges. Egyedülálló és nagy fokon differenciált képet mutatnak az innovációk és azok megalkotóinak fajtáiról és technológiai szakterületeiről. Nem utolsósorban azt is figyelembe kell venni, hogy az ipari kutatás és fejlesztés gyakran szigorú titoktartási feltételek mellett történik. Sok esetben a szabadalmak képezik az egyetlen elérhető forrást egy vállalat kutatás-fejlesztési tevékenységének részletes leírásához.

Az innovációs vezeték különleges vállalatok és kutatási intézetek.
Két központi tulajdonság jellemzi őket:
-kifejezetten innovatívak.
-innovációik jelentősen befolyásolják az adott innovációs szakterületeket. Ők vezetik az innovációs versenyt.

Egy vállalat innovációs készsége és vezető mivolta két mércével írható le, melyeket a szakirodalom jól részletez:


-vezető szerep, azaz mennyire befolyásol a találmány más találmányokat? Ide sorolhatók minden egyes szabadalomcsaládra vonatkozóan a más szabadalomcsaládban meglévő említések, melyeket a forwardcitations névvel illetnek. Minél többször kerül említésre egy szabadalomcsalád más szabadalomcsaládokban, annál erősebb annak hatása és annál gyakrabban vezet új találmányokhoz.

-újdonság/a találmány innovációs jellege, azaz mennyire erősen határolható el a találmány más találmányoktól? Ide sorolható az, hogy egy szabadalomcsalád milyen gyakran kerül említésre más szabadalomcsaládokban. Ezeket backwardcitations névvel illetik. Minél ritkábban említenek egy szabadalomcsaládot más szabadalomcsaládokban, annál újabb és innovatívabb a találmány.

Ezen mércék képezik a német innovációs vezetők azonosításának alapjait.

Go back