Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat:

Örülünk, hogy ellátogatott weboldalunkra. A személyes adatok védelme fontos számunkra és szeretnénk, ha a weboldalunk látogatása során biztonságban érezné magát. Magánszféráját és személyes adatait védjük. A személyes adatok kezelése során jelen adatvédelmi nyilatkozat, a ránk vonatkozó országspecifikus előírások, valamint az Általános adatvédelmi rendelet GDPR rendelkezései szerint járunk el.

A következőkben röviden ismertetni szeretnénk, hogy milyen információkat rögzítünk a weboldal látogatása során és ezek hogyan kerülnek felhasználásra:

A felelős szerv neve és címe

A NIDEC GPM GmbH, Schwarzbacher Straße28, D-98673 AUENGRUND OT MERBELSROD, Németország ("Mi") mint a http://www.nidec-gpm.com weboldal ("weboldal") üzemeltetője a felelős szerv a GDPR és más országspecifikus adatvédelmi rendelkezések értelmében.

Adatvédelmi megbízott

Adatvédelmi jogi kérdéseivel és észrevételeivel forduljon bármikor bizalommal az adatvédelmi megbízottunkhoz a datenschutz@emetz.de címen.

Személyes adatok

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, melyek azonosított és azonosítható természetes személyre vonatkoznak. Azonosíthatónak minősül a személy akkor, ha közvetlenül vagy közvetett módon, különösen hozzárendelések által, beazonosítható egy azonosító által, mint amilyen a név, azonosítószám, helyszínadatok, online azonosító vagy más különleges jellemző vagy jellemzők, melyek ezen természetes személy fizikai, pszichológiai, genetikai, pszichés, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságát írják le. A személyes adatok közé tartoznak a weboldalunk használatára vonatkozó információk is. Ezen adatok gyűjtése rendszerint naplófájlok vagy cookie-k használatával történik. A naplófájlokról és cookie-król lentebb olvashat további részleteket.

Használati cél és az érintett személyes adatok

Az Ön adatainak rögzítésének, feldolgozásának és használatának terjedelme és módja annak függvénye, hogy az internetes jelenlétünket Ön csak az általánosan elérhető információk lehívására használja-e vagy ezen túlmenő szolgáltatásokat is igénybe vesz-e.

Tájékozódási használat

A weboldal pusztán tájékozódásra való használatához alapvetően nem szükséges személyes adatok megadása.

Ebben az esetben a weboldal lehívása során csak azon adatok kerülnek rögzítésre, melyeket az internetes böngésző adott esetben átjátszik, mint például:

 • Hivatkozott forrás (az előzőleg látogatott oldal)
 • A lekért weboldal vagy fájl
 • A böngésző típusa és verziója
 • A használt operációs rendszer
 • A használt készüléktípus
 • Az elérés óraideje
 • IP cím anonimizált formában (csak az elérés helyszínének meghatározására használt)

A számítógép IP-címe ennek során csak a weboldal használatának idejére kerül mentésre az ún. naplófájlokban és ezt követően azonnal törlésre kerül vagy rövidítéssel kerül névtelenítésre. Egyéb adatok csak korlátozott időre kerülnek mentésre. Ezen adatokra a weboldal üzemeltetése céljából van szükségünk, különösen azért, hogy megállapíthassuk a weboldalon felmerülő hibákat és azokat elháríthassuk, ill. hogy megállapíthassuk a weboldal terheltségét és megfelelő beállításokat és javításokat végezhessünk.

Használat további szolgáltatások igénybe vétele mellett

Amennyiben a weboldalunkon keresztül a vállalatunk további szolgáltatásait veszi igénybe, adott esetben szükség lehet arra, hogy személyes adatokat adjon meg. Az adatok feldolgozása ennek során kizárólag az Ön által kívánt szolgáltatás nyújtása céljából történik.

Kapcsolat

A weboldalunkon keresztül lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy egy kapcsolattartási űrlapon keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot. A személyes adatokat, melyeket a kapcsolatfelvétel során ad meg, kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozása céljára kerül felhasználásra és azonnal törlésre kerül a webes szerverről. Felhívjuk a figyelmét, hogy az üzeneteket adott esetben törvényileg fennálló megőrzési kötelezettségi időre meg kell őriznünk. Harmadik feleknek való továbbítás a következő felsorolásban megadottak fenntartásával nem történik.

Cookie-k használata

A cookie-kat arra használjuk, hogy a látogatói preferenciákat követhessük és weboldalunkat ezeknek megfelelően optimalizálhassuk. A cookie-k kis szöveges fájlok, melyek az Ön számítógépén kerülnek letárolásra, ha meglátogatja internetes oldalunkat. Ha szeretné, a cookie-kat bármikor törölheti. Ez azonban oda vezethet, hogy annak egyes funkciói már nem lesznek elérhetők. A cookie-k törléséről kérjük, tájékozódjon a böngésző súgófelületén.

Google Analytics

A weboldal a Google Analytics szolgáltatásait használja, mely a Google Inc. („Google“) webelemző szolgálata. A Google Analytics ún. „cookie“-kat használ. Ezek szöveges fájlok, melyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra és melyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy Ön hogyan használja a weboldalt. A cookie-k által generált információk a weboldal használatára vonatkozóan rendszerint a Google saját szervereire kerülnek átjátszásra az USA-ba és ott mentésre kerülnek. Ha a weboldalon aktiválja az IP-névtelenítést, akkor az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamain belül, ill. az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény szerződéses országaiban lerövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül átjátszásra a Google USA-ban lévő szervereire és az ott kerül lerövidítésre. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezen információkat arra használja, hogy kiértékelje a weboldal használatát, beszámolókat állítson össze a weboldalon végzett műveletekről és más szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének a weboldal és az internet használatával kapcsolatosan. A Google Analytics által az Ön böngészőjéről átjátszott IP-cím nem kerül összevezetésre a Google más adataival. A cookie-k mentését Ön a böngésző megfelelő beállításával meggátolhatja. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal minden funkcióját teljes terjedelemben használni. Ezenfelül meggátolhatja azt is, hogy a Google rögzítse és feldolgozza a cookie-k által generált és a weboldal használatára vonatkozó adatokat (ide értve az Ön IP-címét is). Ezt a következő linken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu) elérhető böngésző plugin letöltésével és telepítésével teheti meg.


További információk itt  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu ill. itt: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (A Google Analytics és az adatvédelem általános információi). Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics működését bővítettük a "gat._anonymizeIp();" kóddal, így biztosított az IP-címek anonimizált rögzítése (ún. IP-masking)

Az Ön személyes adatai nem kerülnek továbbadásra

Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik feleknek, kivéve akkor, ha Ön abba kifejezett beleegyezését adta vagy törvényi rendelkezések és/vagy hivatali, ill. bírósági rendelkezések okán jogosultak vagy kötelesek vagyunk az adatok továbbítására. Ennek során előfordulhat, hogy büntetőjogi ügyek, veszély elhárítása vagy szellemi tulajdonjog érvényesítésének céljairól van szó.

Adatbiztonság


A számunkra átadott adatokat az Európai Unión belüli szervereken tároljuk. Weboldalunkat és más rendszereket is technikai és szervezeti lépésekkel is biztosítjuk adatvesztés, megsemmisülés, elérések, módosítások vagy az adatok illetéktelenek általi terjesztése ellen is.

Az Ön jogai

Önnek jogában áll:

 • Ingyenes tájékoztatást kérni az Ön személyéről nálunk tárolt személyes adatokról (tájékoztatási jog)
 • Igazolást kérnie arról, hogy további személyes adatokat dolgozunk-e fel Önről (igazolási jog)
 • Kérheti tőlünk, hogy az érintett személyes adatokat azonnal töröljük, amennyiben azok feldolgozása már nem szükséges és a GDPR által előírt törlési feltételek is teljesülnek (törléshez való jog).
 • Kérheti az adatok azonnali helyesbítését és kiegészítését az Önről tárolt személyes adatokra vonatkozóan (javítási jog).
 • Kérheti az Ön személyes adatainak feldolgozásának korlátozását (a feldolgozás korlátozásának joga).
 • Kérheti az Önről tárolt személyes adatok strukturált, szokványos és géppel olvasható formátumban való átadását (jog az adatok átjátszhatóságára).
 • Ellent mondhat a személyes adatainak feldolgozásának (ellentmondási jog).
 • Joga van arra, hogy nem csupán automatizált feldolgozáson alapuló döntéshozatalnak vesse alá magát (ide értve a profilingot is), ha előbbinek jogi hatásai lennének Önre vagy az más módon jelentősen korlátozná Ön (jog az egyedi esetre vonatkozó döntésre).
 • A személyes adatok feldolgozásába adott beleegyezését bármikor visszavonhatja a jövőre kiterjedő hatállyal.
 • Joga van arra, hogy az adatvédelemért felelős felügyeleti szervnél panaszt tegyen, ha úgy látja, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat nem a GDPR-nak megfelelően dolgozták fel (panasztételi jog).

Az Ön jogaira vonatkozó további információkért kérjük, forduljon az adatvédelmi megbízottunkhoz.

A személyes adatok törlése vagy zárolása a célok teljesülése után

A személyes adatokat csak addig tároljuk és csak addig dolgozzuk fel, míg az a célok teljesítéséhez szükséges. Legfeljebb azonban a törvényi megőrzési és tárolási határidőkig. A célok elérése és a törvényi megőrzési és mentési határidők lejárta után a személyes adatokat az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően töröljük vagy zároljuk.

Információk az ügyfelek és beszállítók számára a GDPR 13. és 14. cikkelyei szerint

Ezen információk megtalálhatók a > GDPR 13. és 14. cikkelyei szerinti információk dokumentumban, mely az Ön adatainak feldolgozásáról és az Ön jogairól szól az EU adatvédelmi rendeletének értelmében